Київ
Лікар онлайн
Миттєвий зв'язок з Doc.ua

Що таке доказова медицина?

На сайтах клінік та лікарів ми часто зустрічаємо згадку про доказовий підхід у лікуванні. Що це означає і для чого потрібна доказова медицина лікарям та пацієнтам? Як дізнатися, чи доведено ефективність методу лікування чи медичних препаратів, які призначає лікар? Відповідаємо на ці запитання у нашій статті.


Доказова медицина (Evidence-Based Medicine, EBM) — це підхід до медичної практики, що ґрунтується на використанні найкращих доступних наукових доказів для прийняття клінічних рішень. Вперше він з'явився у 1990-х роках та швидко завоював визнання у медичній спільноті. Основна мета EBM – забезпечити, щоб медичні рішення були обґрунтовані та перевірені, що дозволяє підвищити якість та безпеку лікування. 

У минулому медична практика часто ґрунтувалася на традиціях та суб'єктивному досвіді, що призводило до використання безлічі неефективних та іноді небезпечних методів лікування. З розвитком науки та появою нових технологій відбулася еволюція до сучасних стандартів доказової медицини, де на перший план виходить суворе наукове дослідження та клінічні випробування.

Доказова медицина ставить на чільне місце не тільки ефективність і безпеку медичних втручань, але й етичні аспекти їх проведення. 

Навіщо потрібна доказова медицина?

Доказова медицина відіграє ключову роль у прийнятті клінічних рішень та покращенні комунікації між лікарем та пацієнтом. Вона допомагає лікарю ставити правильні питання, отримувати та оцінювати найкращі доступні докази та застосовувати їх для конкретного пацієнта. Цей процес мінімізує ризики, підвищує якість лікування та забезпечує індивідуалізований підхід.

Доказова медицина: якість, ефективність, безпека

Доказова медицина забезпечує якість, ефективність та безпеку медичної допомоги завдяки науково обґрунтованому підходу до діагностики, лікування та профілактики захворювань.

 • Якість: Використання систематичного аналізу наукових досліджень, таких як рандомізовані контрольовані випробування (РКВ) та метааналізи, дозволяє лікарям застосовувати сучасні методи лікування. 
 • Ефективність: Лікарі можуть персоналізувати терапію з огляду на індивідуальні особливості кожного пацієнта, що покращує загальні результати лікування та скорочує час відновлення.
 • Безпека: Доказова медицина знижує ризики, пов'язані з використанням медичних препаратів та процедур. Методи, перевірені у клінічних дослідженнях, зменшують ймовірність побічних ефектів та ускладнень. 

Приклади впливу клінічних досліджень:

 1. Розробка нових методів лікування. Завдяки доказовій медицині було створено нові ефективні методи лікування хронічних захворювань, таких як діабет та серцево-судинні захворювання.
 2. Використання плацебо. Плацебо-контрольовані дослідження допомагають точно оцінити ефективність нових препаратів, уникаючи застосування неефективних методів.

Як оцінюють ефективність ліків та методів лікування?

Оцінка ліків та методів лікування в сучасній медицині базується на кількох ключових методах, що дозволяють об'єктивно та надійно визначити їх ефективність та безпеку. Основні методи включають рандомізовані клінічні випробування (РКВ), метааналізи та систематичні огляди.

Рандомізовані клінічні випробування (РКВ)

РКВ вважаються "золотим стандартом" у доказовій медицині. У цих випробуваннях учасників випадково розподіляють по групах: одна група отримує досліджуване лікування, інша — плацебо або стандартне лікування. Такий метод дозволяє мінімізувати вплив зовнішніх факторів та упередженості, забезпечуючи об'єктивність результатів. Наприклад, метод подвійного сліпого контролю, коли ні пацієнт, ні лікар не знають, яке лікування отримує пацієнт — справжні ліки чи препарат-пустушку, допомагає виключити психологічні ефекти, такі як плацебо чи ноцебо ефекти (вплив на стан здоров'я, викликаний очікуваннями пацієнта: покращення при прийомі "пустушки" - плацебо, та погіршення при негативних очікуваннях - ноцебо).

Метааналізи

Метааналізи об'єднують дані з декількох РКВ для отримання більш точних і обґрунтованих висновків. Цей метод збільшує статистичну потужність дослідження, дозволяє виявити загальні тенденції та підвищити надійність результатів. Метааналізи особливо корисні для оцінки ефективності ліків, оскільки вони допомагають побачити загальну картину, засновану на даних з багатьох досліджень. Однак точність метааналізу залежить від якості вихідних досліджень та їхньої методології.

Систематичні огляди

Систематичні огляди включають ретельний пошук та критичний аналіз усіх доступних досліджень з певної теми. Метою таких оглядів є узагальнення наявних даних для формування рекомендацій щодо клінічної практики. Систематичні огляди допомагають визначити найефективніші та найбезпечніші методи лікування, ґрунтуючись на всебічному аналізі всіх доступних доказів.

Ознаки застосування доказової медицини у практиці лікаря

Визначити, що лікар дотримується принципів доказової медицини, можна за такими ознаками:

 1. Використання актуальних клінічних рекомендацій. Лікар спирається на сучасні клінічні рекомендації, що ґрунтуються на наукових дослідженнях, таких як рекомендації Європейського товариства медичної онкології (ESMO) або Національної всеосяжної онкологічної мережі (NCCN).
 2. Ухвалення рішень на основі наукових даних. Лікар робить вибір методів діагностики та лікування, ґрунтуючись на даних рандомізованих контрольованих випробувань (РКВ), метааналізів та систематичних оглядів.
 3. Обговорення лікування з пацієнтом. Лікар пояснює пацієнтові можливі ризики, альтернативні методи лікування та основи свого вибору, що допомагає пацієнтові приймати поінформовані рішення.
 4. Постійне оновлення знань. Лікар регулярно оновлює свої знання, використовуючи ресурси, такі як PubMed та Cochrane, для доступу до останніх досліджень та клінічних даних.
 5. Дотримання етичних норм. Лікар суворо дотримується етичних норм під час проведення досліджень та лікування, забезпечуючи безпеку та благополуччя пацієнтів.

Де знайти актуальну інформацію?

Лікарі можуть знайти актуальну медичну інформацію на наступних ресурсах:

 • PubMed: Глобальна база даних наукових статей, що містить понад 28 мільйонів публікацій з медицини.
 • Клінічні рекомендації ESMO та NCCN: Європейське товариство медичної онкології (ESMO) та Національна всеосяжна мережа раку (NCCN) надають сучасні клінічні рекомендації.
 • Medscape: Великий ресурс для лікарів з новинами, оглядами та клінічними рекомендаціями.
 • Cochrane Library: База даних систематичних оглядів з різних медичних тем.
 • Clinical Trials: Платформа для доступу до інформації про поточні клінічні випробування по всьому світу.

Як без медичної освіти оцінити рекомендації лікаря?

Пацієнти без медичної освіти можуть оцінити рекомендації лікаря, беручи активну участь у розмові та звертаючи увагу на наступні аспекти:

 1. Емпатія та увага лікаря. Лікар повинен виявляти емпатію та враховувати індивідуальні особливості здоров'я пацієнта.
 2. Обґрунтованість рекомендацій. Лікар повинен ясно пояснювати свою точку зору, на яких даних та рекомендаціях ґрунтується його рішення.
 3. Альтернативні варіанти. Лікар повинен обговорювати можливі альтернативні методи лікування, їх ризики та переваги.
 4. Розуміння лікування. Пацієнт повинен відчувати себе впевнено та розуміти запропоноване лікування після консультації.
 5. Активна участь в обговоренні з лікарем допомагає пацієнтам краще зрозуміти та оцінити запропоновані рекомендації, що сприяє довірі до медичної допомоги.

Що почитати пацієнтові?

Для отримання зрозумілої та достовірної інформації про здоров'я та лікування пацієнти можуть використовувати такі ресурси:

 1. Medline Plus. Medline Plus надає інформацію про здоров'я, хвороби, стани та методи лікування доступною мовою. Цей ресурс, що підтримується Національною бібліотекою медицини США, включає статті, відео та енциклопедію здоров'я, що оновлюється і перевіряється медичними експертами.
 2. UpToDate. UpToDate використовується багатьма лікарями для прийняття клінічних рішень та містить розділ для пацієнтів. Тут представлена інформація про захворювання, методи лікування та профілактику, заснована на останніх наукових дослідженнях та клінічних рекомендаціях. Статті написані зрозумілою мовою, що допомагає пацієнтам краще зрозуміти свої захворювання та варіанти лікування.

Поширені запитання:

Як оцінити джерела медичної інформації в інтернеті?
Перевіряйте, хто є автором статті та його кваліфікацію. Надійні джерела включають медичні установи, наукові журнали та державні організації. Звертайте увагу на посилання на наукові дослідження та дати публікацій, щоб переконатися, що інформація є актуальною.
Де перевіряти призначені лікарем препарати?
Як зрозуміти, що лікар дотримується принципів доказової медицини?